Side-, IT ja multimeedia

Esitlustehnika ja helinduslahendused; keerukamad keskkontrollerite baasil multimeedia- ning tehnosüsteeme liitvad lahendused.

IT seadmed ja lahendused; andmesidevõrgud.

Sidesüsteemid; analoog- ja IP-telefonijaamad.